zaterdag 19 juli 2014

Vlucht MH17


Verdriet en herinneringen 

Groot was zijn/haar liefde,
groot is ons verdriet.
Mooi zijn de herinneringen
die hij/zij achterliet.

Waarom zijn er zoveel vragen

Waarom is er zoveel pijn

Waarom zijn er zoveel dingen

             Die niet te begrijpen zijn...............
vrijdag 11 juli 2014

Kievit (Vanellus vanellus)........

Deze serie van de Kieviten zijn van verschillende data. Ik wilde zo graag wat kleine kieviten voor de lens zien te krijgen maar dat was nog lang geen gemakkelijk opgave.

Dit zijn dan ook niet mijn beste foto's maar ik vond ze mooi genoeg om te plaatsen :-)


***Foto's  zijn  in de vergroting beter van kwaliteit, dus mooier, scherper en duidelijker. Even op de foto zelf klikken of op de bovenste foto, dan kun je doorklikken of scrollen.***

Kievit (Vanellus vanellus)

Kievit (Vanellus vanellus)

Is dit hieronder nou een dreigende houding of...............


Kievit (Vanellus vanellus)

Gebadderd moest er ook worden. jammer genoeg zat deze kievit echt te ver om deze mooi scherp in beeld te krijgen..........

Kievit (Vanellus vanellus)

Kievit (Vanellus vanellus)

Kievit (Vanellus vanellus)


De lucht kan er op mooie dagen in het voorjaar van vervuld zijn: 'Tjoewiet', de kreet van de kievit die zijn eigen naam roept. De spectaculaire buitelende capriolen, het elegante pak en de kuif als een lange veer op de hoed van een Musketier verschaffen de kievit een gracieus voorkomen. Kieviten broedden oorspronkelijk op grassteppen in gematigd Europa en Azië. Deze habitat werd echter al snel door de mens in gebruik genomen om vee te weiden en gewassen te verbouwen.

Kievit (Vanellus vanellus)

Kievit (Vanellus vanellus)


En een tweetal kleintjes..........


Jonge Kievit (Vanellus vanellus)

Jonge Kievit (Vanellus vanellus)

Jonge Kievit (Vanellus vanellus)

De kievit heeft zich hieraan goed aangepast en het is één van de weinige soorten die zich goed in stand kan houden op akkers en weilanden in Nederland. Bij gevaar veinst een kievit een gebroken vleugel en probeert zo een naderende wezel, vos of hermelijn weg te lokken bij het nest. In Friesland (en Groningen) bestaat een oude traditie; kievitseieren worden vroeg in het broedseizoen gezocht. In 'ruil' voor het leeghalen van de nesten worden vervolglegsels beschermd. Dat deze nestbescherming ook kan zonder eieren te rapen is natuurlijk duidelijk; wie het om de bescherming van vogels gaat, neemt niet eerst de eieren weg, ook niet van een algemene soort.


Kievit (Vanellus vanellus)

Kievit (Vanellus vanellus)
============================================================

Iedereen ook weer heel erg bedankt voor alle leuke opmerkingen en de vele complimenten op het blog hieronder van:

"Tureluur (Tringa totanus)......................."

zaterdag 5 juli 2014

Tureluur (Tringa totanus)......................

Ook de Tureluurs maar even een apart plekje in het blog. Ook deze vogels zijn hier in Enkhuizen gefotografeerd.

 ***Foto's  zijn  in de vergroting beter van kwaliteit, dus mooier, scherper en duidelijker. Even op de foto zelf klikken of op de bovenste foto, dan kun je doorklikken of scrollen.***Je kunt er tureluurs van worden, van de eindeloos herhaalde zang van deze vogel in het voorjaar. Hij roept duizenden keren zijn naam.   Het lijkt wel een Grutto want die doet dat nl ook...

Als ze weer op de palen zitten betekent dit dat er kleintjes zijn......


Tureluur  (Tringa totanus)n

Tureluur  (Tringa totanus)

Tureluur  (Tringa totanus)

En jawel...... als je het waagt om te dichtbij te komen dan gaan ze boven je hoofd vliegen en proberen je op deze manier weg te lokken bij moeder de vrouw en de kleintjes......


Tureluur  (Tringa totanus)

Tureluur  (Tringa totanus)

Om vervoglens een aantal palen verderop weer te gaan zitten. 
Mooie tactiek van deze vogels.....


Tureluur  (Tringa totanus)

Tureluur  (Tringa totanus)


Ik zag echter aan de overkant van de weg in het naburige weiland wel wat bewegen en jawel...... kleine tureluurtjes. Was nog lang niet gemakkelijk om deze op de foto te krijgen want ik kon er ook niet dichtbij komen. er zat nl een sloot tussen!


Jonge Tureluur  (Tringa totanus)

Jonge Tureluur  (Tringa totanus)

Jonge  Tureluur  (Tringa totanus)

De tureluur is een weidevogel die ook regelmatig op kwelders en op het wad te zien is. Ze broeden in Nederland op vochtige graslanden en langs slootkanten. De grootste aantallen zijn in augustus en september te zien. Daarna trekken de vogels naar het zuiden om te overwinteren in het Middellandse Zeegebied. In deze periode is Nederland overigens niet tureluur-vrij. Tureluurs die in IJsland broeden komen in Nederland overwinteren.

Wat ook leuk is om te zien is dat ze zo vaak "toilet" maken.
Het zijn gewoon ijdeltuiten hihi.........


Tureluur  (Tringa totanus)

Tureluur  (Tringa totanus)

Tureluur  (Tringa totanus)

Tureluur  (Tringa totanus)
==================================================================

Iedereen ook weer heel erg bedankt voor alle leuke reacties en de vele complimenten
op eht blog hieronder van:

"Libellen (Odonata)....................................."

maandag 30 juni 2014

Libellen (Odonata)..................

Ik heb nog wat libellen van de afgelopen periode. Natuurlijk komen er nog veel meer maar deze wilde ik alvast plaatsen om een beetje varia in de blogs te houden.


***Foto's  zijn  in de vergroting beter van kwaliteit, dus mooier, scherper en duidelijker. Even op de foto zelf klikken of op de bovenste foto, dan kun je doorklikken of scrollen.***


 Hieronder de 
Gewone oeverlibel - vrouw (Orthetrum cancellatum)

Deze heb ik vlakbij ons langs de IJsselmeerkust gefotografeerd.

Gewone oeverlibel - vrouw (Orthetrum cancellatum)

Gewone oeverlibel - vrouw (Orthetrum cancellatum)

Gewone oeverlibel - vrouw (Orthetrum cancellatum)

Ook een paar afbeeldingen van de 
  Paardenbijter  vrouw (Aeshna mixta)


Paardenbijter  vrouw (Aeshna mixta)

Paardenbijter  vrouw (Aeshna mixta)

 En de onderstaande 2 foto's zijn achter mijn huis gemaakt. Daar hing ze ineens aan mijn zonnescherm


Paardenbijter  vrouw (Aeshna mixta)

Paardenbijter  vrouw (Aeshna mixta)

Hieronder 1 foto van de 
Bruinrode heidelibel - jonge vrouw(Sympetrum striolatum)


Bruinrode heidelibel - jonge vrouw(Sympetrum striolatum)

En de...
Platbuik  (Libellula Depressa)

Platbuik  (Libellula Depressa)

Ook even een plaatsje voor de
Gewone oeverlibel man  Orthetrum cancellatum


Gewone oeverlibel man  Orthetrum cancellatum

En ik sluit af met een macro van de
Gewone  Oeverlibel  gewone oeverlibel  (Orthetrum cancellatum...


Gewone  Oeverlibel  gewone oeverlibel  (Orthetrum cancellatum
=============================================================

Iedereen weer heel erg bedankt voor alle leuke opmerkingen en reacties op het blog hieronder van:

"Blaassilene, echte Koekoeksbloen en de nachtkoekoeksbloem........

Het bleek wel dat de openingsfoto/laatste foto met het spinnetje bij de meest van jullie de favoriet was ☺ ☺

dinsdag 24 juni 2014

Blaassilene, Nachtkoekoeksbloem en echte Koekoeksbloem.............

Deze foto's dateren nog van afgelopen 18 mei. Het bijzondere in deze serie is de Nachtkoekoeksbloem. Heel verwarrend met de Avondkoekoeksbloem maar het blijkt toch de Nachtelijke versie te zijn.

***Foto's  zijn  in de vergroting beter van kwaliteit, dus mooier, scherper en duidelijker. Even op de foto zelf klikken of op de bovenste foto, dan kun je doorklikken of scrollen.***


De Blaassilene
 (Silene vulgaris)

 is een plant uit de anjerfamilie (Caryophyllaceae). Het is een in België en Nederland vrij zeldzaam voorkomende, 30-60 cm hoge plant die kan worden aangetroffen op matig voedselrijke, iets droge zand-, klei- en leemgrond, in bermen en tegen hellingen, in de duinen en op grazige grond. De plant prefereert een zonnige standplaats.

Blaassilene (Silene vulgaris)

Blaassilene (Silene vulgaris)

De aan elke stengel hangende bloemen zijn dag en nacht geopend. 's Avonds verspreiden de bloemen een aangename klavergeur, en trekken dan bijen en nachtvlinders aan. De bloeiperiode loopt van mei tot september. De vijf wittekroonbladen zijn diep ingesneden. De kelkbuis is sterk opgeblazen en gelig tot paarsachtig geaderd. Aan deze kelkbuis dankt de plant haar naam. De bloemen zijn vaak tweeslachtig, waarbij zelfbestuiving niet optreedt doordat de mannelijke en vrouwelijke bloemen niet gelijktijdig rijp zijn.


Blaassilene (Silene vulgaris) 

Blaassilene (Silene vulgaris)

 De Echte Koekoeksbloem
Silene flos-cuculi


Echte koekoeksbloem is een overblijvende plant van 30 tot 90 cm hoog. Ze is zeer algemeen voorkomend, behalve in Zeeland, Zuid-Limburg en het noordelijk deel van Groningen en Friesland. Daar is ze zeldzaam.

Je vindt echte koekoeksbloem in natte, matig voedselrijke grond in graslanden, duinvalleien en lichte loofbossen.


De Echte Koekoeksbloem Silene flos-cuculi


De Echte Koekoeksbloem Silene flos-cuculi


De Echte Koekoeksbloem Silene flos-cuculi

 De onderstaande foto's van de nachtkoekoeksbloem zijn tegen het licht in gemaakt.


 Nachtkoekoeksbloem
 (Silene noctiflora)

De  Nachtkoekoeksbloem is een eenjarige zomerbloeiende akkerplant die wordt15 tot 45 cm hoog, het groeit op klei, soms op zand of zavel gronden die matig voedselrijk tot voedselrijk zijn. Het is een soort dat van warmte houdt en niet in de schaduw moet staan.
De Nachtkoekoeksbloem is evenals de Avondkoekoeksbloem een nachtbloeier, die door nachtvlinders bestoven wordt.


Nachtkoekoeksbloem (Silene noctiflora)

Nachtkoekoeksbloem (Silene noctiflora)

Nachtkoekoeksbloem (Silene noctiflora)
 =========================================================

Iedereen weer heel erg bedankt voor alle leuke eacties en de vele complimenten op het blog hieronder van:

"Kluten story..................................."